GLAD PÅSK

Distriktet önskar alla en Glad Påsk. Kansliet stänger den 31 mars. Vi är tillbaka efter påsk.

Ny patientlag

Sen 2015 gäller en ny patientlag i Sverige.Reumatikerförbundet har tagit fram en broschyrså du kan orientera dig kring vilka rättigheter du har som patient.

Regionala rekommendationer Covid 19

Spridningen av covid-19 är stor. Smittskyddsläkaren har beslutat om skärpta rekommendationersom gäller i hela Västra Götaland.Rekommendationerna är en förstärkning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.