MEDLEMSAVGIFT 2021

Inbetalningsavgift för 2021 års medlemsavgift skickas i eget kuvert och kommer till medlemmarna omkring 30 november.Den skickas INTE med tidningen Reumatikervärlden.Avierna är personliga och har …

MEDLEMSAVGIFT 2021