Diana Havzöö

Kallelse

ordinarie styrelseledamöter + ersättare, revisorer + ersättare, valberedning kallas härmed till verksamhetsplanering för 2022 samt styrelsemöte torsdagen den 16 september – fredagen den 17 september …

Kallelse Läs mer »

Regionala rekommendationer Covid 19

Spridningen av covid-19 är stor. Smittskyddsläkaren har beslutat om skärpta rekommendationersom gäller i hela Västra Götaland.Rekommendationerna är en förstärkning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.