MEDLEMSAVGIFT 2021

Inbetalningsavgift för 2021 års medlemsavgift
skickas i eget kuvert och kommer till medlemmarna omkring 30 november.
Den skickas INTE med tidningen Reumatikervärlden.
Avierna är personliga och har ett OCR/referensnummer för varje medlem.
Detta OCR numret ”styr” betalningen rätt
så att den krediteras rätt person och medlemskapet uppdateras.
Ett speciellt bank giro konto används om bara fungerar ihop med dessa OCR nummer.