Diagnosombud

Distriktsombuden har som uppgift att ge stöd till dem som drabbas av reumatiska sjukdomar, bevaka aktuella frågor inom vård och rehabilitering samt aktuell forskning. Ge information om respektive sjukdom, till exempel vårdgivare och Försäkringskassan. Ge möjlighet till utbyte av erfarenhet, information och utbildning om respektive sjukdom.

Distriktsombudsansvarig

Monica Nordh-Halldén
070-438 12 58 E-post

Artrit

Maj-Britt Karlsson
0534-440 41, 070-589 05 41 E-post

Gerd Skoog
0520-42 50 98, 070-788 35 50 E-post

Artros

Margaretha Johnson
073-229 55 43 E-post

Jenni Johansen
070-926 39 39 E-post

AS/Bechterew

Kurt Jörgensen
0705-37 46 19 E-post

Ulf Skoglund
0520-736 52, 0703-88 89 38, E-post

Fibromyalgi och mjukdel

Jenni Johansen
070-926 39 39, E-post

Reumatiska systemsjukdomar

Monica Lindström
073-552 75 84, E-post