Råd till Reumatiker om Corona

Är du orolig för Coronaviruset? Här samlar vi tillgänglig information riktad till dig som är reumatiker.

Forskarna vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta

Enligt Folkhälsomyndigheten är det nya coronaviruset för nytt för att forskarna ska kunna ge svar på vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av viruset. Studier visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och äldre människor är därmed en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

https://reumatiker.se/fragor-om-coronaviruset/– När det gäller reumatiker finns det fortfarande inga data som talar för att  risken för våra patienter skulle vara större än för de andra patienter som behandlas med läkemedel som nedsätter immunförsvaret. Däremot har analyser av fall i Kina visat att äldre personer har större risk att drabbas och risken ökar om man samtidigt har andra kroniska sjukdomar, säger Meliha C Kapetanovic, överläkare och adjungerad professor i reumatologi.