”Sköna söndag ”

Dalaborgsparken den 5 september kl.12.00-16.00
Utställningar, Tipspromenad, musik, Lottförsäljning m.m.
Reumatikerförbundet Älvsborg kommer delta med ett bord: