SRF svarar på frågor om covid-19 och reumatisk sjukdom

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt.

Mer information
 hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Reumatikerförbundet har ställt frågor till SRF (Svensk Reumatologisk Förening) för att bringa klarhet i en rad olika frågor kring covid-19 och vad det innebär för personer med reumatisk sjukdom. Vi publicerar här de aktuella svar som vi har fått i ett samlat dokument från SRF. Svar och rekommendationer som kan komma att uppdateras beroende på kunskapsläget.

Det är dock viktigt att veta att det vetenskapliga underlaget ändrar sig
och att vi har det underständig bevakning för att snabbt kunna korrigera våra rekommendationer.

Vi bevakar kontinuerligt (dagligen) nyhetsflödet avseende COVID-19
och fakta som kan vara av betydelse för personer med reumatisk sjukdom och professionen. När sådan fakta finns uppdateras rekommendationerna.

SRF svarar

COVID-19 är en ny infektion, därför har vi inget tryggt vetenskapligt underlag att luta oss mot och vi har också begränsad erfarenhet av infektionen. Det finns kunskap om vad som har hänt tidigare vid liknande virusinfektioner som SARS och MERS och det finns också erfarenhet av personer med olika riskfaktorer som drabbas av andra typer av infektioner. Men, inget virus är det andra likt, och i det läge vi är i idag får de flesta frågor om COVID-19 därför otydliga svar. Det är också viktigt att minnas att riskgrupp innebär risk att utveckla svår COVID-19, det innebär inte risk att bli infekterad.

Detta dokument är i enlighet med Socialstyrelsens identifiering av riskgrupper (2020-04-17 Dnr 5.7-13632/2020) och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *