Kallelse

ordinarie styrelseledamöter + ersättare, revisorer + ersättare, valberedning kallas härmed till verksamhetsplanering för 2022 samt styrelsemöte torsdagen den 16 september – fredagen den 17 september …

Kallelse Läs mer »