Styrelseutbildning 24 -25 mars Vänersborg Villa Hehrne

Utbildning för Ordförande, Kassör, Sekreterare, Ledamot, Studieorganisatör,Revisor, Valberedning. Kursledare: Carina Holmin, Tina Karlsson från ABF Västra Götaland. Anmälan senast den 12 mars till [email protected] och …

Styrelseutbildning 24 -25 mars Vänersborg Villa Hehrne